Samarbetspartners & medlemskap

Hello Sweden 

Hello Sweden är en mötesplats för idrott och näringsliv. Den enkla idén att knyta samman svensk idrott med svenskt näringsliv gör Hello Sweden till en vital organisation. Stödet till svensk idrott - nya talanger såväl som världsstjärnor - är grunden i Hello Sweden som i sitt "stall" också har några av Sveriges populäraste artister och föreläsare.

På Hello Swedens hemsida kan du läsa mer om vad Hello Sweden gör för att svensk idrott och svenskt näringsliv fortsatt ska kunna ha största möjliga nytta av varandra.

www.hellosweden.se

SRF

ANLITA ALLTID EN RESEBYRÅ SOM ÄR MEDLEM I SRF - då kan du vara trygg!

SRF ställer höga krav för att en resebyrå ska få bli medlem. T ex godkänner SRF bara resebyråer med en sund ekonomi och som har erfaren och kompetent personal. Ett annat krav är att företaget har ställt den nödvändiga resegarantin. SRF ställer dessa krav för att du som resenär inte ska bli strandsatt om det oförutsedda inträffar.  Resebyråns SRF-medlemskap ger dig som resenär en stor trygghet.

RESEGARANTIN - Läs mer nedan under Kammarkollegiet

www.srf-org.se

Kammarkollegiet

Vi har ordnat med resegaranti hos Kammarkollegiet!

Resegarantin innebär att du som resenär ska ha ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att reseföretaget blivit insolvent. 

Resegarantin gäller endast om du har bokat minst två olika rese-tjänster (exempelvis boende och flyg). Det är Resegarantinämnden som beslutar om vilka resenärer som ska få ersättning och ersättningens storlek.

www.kammarkollegiet.se