Försäkringar

Reseförsäkring 

Nedan finner du information för hur du som resenär är skyddad (via en reseförsäkring) när du är bortrest max 45 dagar i följd. En reseförsärsäkring gäller i de flesta fall vid sjukdom, olycksfall eller försenat bagage efter avresa.
(För bortavaro längre än 45 dagar gäller andra villkor. Kolla med ditt försäkringsbolag!)
 

Via hemförsäkringen

Har du en hemförsäkring tecknad i Sverige ingår oftast en reseförsäkring för hela familjen. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller!

Via ditt kreditkort/betalkort

Betalar du din resa med kreditkort/betalkort ingår i de flesta fall en reseförsäkring för hela familjen. Kolla med ditt kreditkortsbolag/bank vad som gäller! 

Via extern reseförsäkring

Travel Master Sweden AB samarbetar med Gouda Försäkringar och vi kan erbjuda dig en reseförsäkring som gäller vid akut sjukdom eller olycksfall efter avresa samt för försenat bagage till destinationsorten. Kontakta oss på tel: 0303-60013 för mer information eller ring Gouda direkt.

Avbeställningsförsäkring

Nedan finner du information för hur du som resenär är skyddad (via en avbeställningsförsäkring) när du är bortrest max 45 dagar i följd. En avbeställningsförsärsäkring gäller i de flesta fall vid sjukdom och olycksfall före avresa. 

Via hemförsäkringen

Har du en hemförsäkring tecknad i Sverige ingår ibland en avbeställningsförsäkring. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller! 

Via ditt kreditkort/betalkort

Betalar du din resa med kreditkort/betalkort ingår det ibland en avbeställningsförsäkring för hela familjen. Kolla med ditt kreditkortsbolag/bank vad som gäller!

Via extern reseförsäkring

Travel Master Sweden AB samarbetar med Gouda Försäkringar och vi kan erbjuda dig en avbeställningsförsäkring som gäller vid akut sjukdom eller olycksfall före avresa. Avbeställningsförsäkringen måste alltid tecknas och betalas i samband med betalning av din resa. Kontakta oss på tel: 0303-60013 för mer information eller ring Gouda direkt.