Flyg

Samlad information gällande flyg, flygplatser och flygsäkerhet. 

Svenska flygplatser

Flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. 

European Safety of Air Navigation 

Svartlistade flygbolag

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter skapat en lista över flygbolag som inte uppfyller centrala säkerhetskrav (EG förordningen 2111/2005). Flygbolagen förbjuds därmed helt att bedriva verksamhet i europeiska luftrum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner.

Flygbolag

Tel: 08-7974000 

Tel: 08-51761589

Tel: 08-58 77 04 45 

Tel: 08-51 99 23 76

Tel: 0770-110020

www.klm.se/contact

Tel: 0771-440 010