Inför resan

Information och länkar* som kan vara bra att känna till inför resan.  

Sweden Abroad - reserekommendationer - när avråder UD från utlandsresa

Samlad krisinformation från myndigheterna

Behöver Du vaccinera Dig innan resan?

Då rekommenderar vi att Du tar kontakt med din vårdcentral eller vaccinationsklinik.


Här kan du läsa mer om Covid-19

Säkerhetskontroll på flygplatser

kerhet, vätska i handbagaget m.m. (Transportstyrelsen) .

Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan

Allmänna råd och tips inför resan från SRF (Svenska Resebranschföreningen)

Reselitteratur om en mängd resmål

Reselitteratur om en mängd resmål

Flygpassagerares rättigheter

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om flygpassagerares rättigheter, nummer 261/2004, har resenären vid överbokade, kraftigt försenade eller inställda flyg, rätt till ersättning och assistans från flygbolaget. Många resenärer är inte medvetna om sina rättigheter som flygpassagerare, och flygbolagen är generellt sett dåliga på att informera resenärerna om sina rättigheter. 

Information om rättigheter på Konsumentverkets hemsida

EU:s direktiv vid överbokning, försening eller inställt flyg.

Information om flygpassagerares rättigheter hos Transportstyrelsen.

Klagomål 

Passagerare som inte fått den assistans av flygbolag, som de är berättigade till enligt EU-förordningen, bör snarast reklamera detta.
Reklamation görs lämpligen på den blankett som EU-kommissionen tagit fram. Kvitton och andra handlingar, som styrker passagerarnas krav måste bifogas. Reklamation görs direkt till det flygbolag som har eller skulle ha utfört flygningen.

* Travel Master Sweden AB friskriver sig från ansvar till den information som visas på länkande hemsidor då dessa tillhör andra organisationer.